Treatment of chronic prostatitis with Prednisolone
07 feb
7:30

Kronisk behandling av prostatit. Hur botar man kronisk prostatit med Prednisolon antiinflammatoriska piller?

Sammansättning av prednisolontabletter:

 • Den aktiva ingrediensen i varje piller är prednisolon (ett hormon är identiskt med de endogena binjurarnas hormoner).
 • P-piller kan innehålla olika mängder prednisolon: 1 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg och 30 mg. Mängden av den aktiva ingrediensen bestäms av en tillverkare. Varje tillverkare kan använda sin egen doseringsuppsättning.
 • Förutom den aktiva ingrediensen innehåller p-piller majsstärkelse, laktos, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat; detta är en standarduppsättning av hjälpaktiva ingredienser. De krävs för bättre matsmältning av de aktiva ingredienserna.

Varje piller med prednisolon är resistent mot magsaftens verkan på grund av den fasta pälsen. Varje tillverkare använder en individuell teknik för att skapa pälsen, och därför kan dess sammansättning skilja sig åt.

Prednisolonpiller.

Prednisolon verkningsmekanism. Effekter för kroppen.

Prednisolon har alla farmakologiska egenskaper hos de endogena binjurehormonerna. På grund av detta ger det inflytande på de flesta biokemiska och fysiologiska processer i kroppen.

De väsentliga farmakologiska egenskaperna hos prednisolon är följande:

 • En verkan på kortikosteroidreceptorerna i alla kroppsvävnader.
 • Ett förebyggande av histaminproduktionen som orsakar en allergisk reaktion.
 • Ett förebyggande av antikroppsproduktionen genom immunsystemet som gör att kroppen producerar förmedlare av inflammation och allergi.
 • Ett förebyggande av ödem som ett resultat av den höga kapillärpermeabiliteten.
 • En retention av natrium i kroppen, ökad vätska i vävnader och celler.
 • En omfördelning av fettvävnaderna och en minskning av proteinproduktionen.

En biokemisk sammansättning av blodet förändras under påverkan av prednisolon. Det händer så att kroppen anpassas till den fysiologiska patologin och kan motstå den inflammatoriska processen.

De flesta forskare tror att verkningsmekanismen för Prednisolon är villkorad av hämningen av immunsystemet, så att det är möjligt att minska en akut kroppsreaktion mot irriterande. Det är emellertid fortfarande okänt med hjälp av vilka processer en sådan intensiv antiinflammatorisk effekt uppnås, och hur den endogena hormonens analog förändrar blodets biokemiska sammansättning.

Dosering av prednisolontabletter för prostatit. Kronisk prostatitbehandling.

Prednisolon för prostatit.

Planera hormonbehandling av prostatit, det är nödvändigt att ta hänsyn till att prednisolon endast ordineras under den kroniska typen av patologin, när den inflammatoriska processen tar lång tid och åtföljs av smärta, urinering av urinering, och det finns en risk för komplikationerna.

 • Prednisolon ordineras i en dos av 5-10 mg per dag under en lång period under den kroniska inflammatoriska processen.

Läkemedlet ger en intensiv antiinflammatorisk effekt även under minimala doser och minskar prostatit-symtomen. Behandlingen kan ta upp till 14 dagar till 3 månader beroende på svårighetsgraden av sjukdomen och frekvensen av återfall.

Dosen av Prednisolon ökas till 20-40 mg per dag beroende på känsligheten för läkemedlet vid återfall av prostatit och svår urinering.

Höga doser bör tas under en minimal tidsperiod när symtomens intensitet observeras. Så snart patientens tillstånd förbättras och den inflammatoriska reaktionen minskas sänks dosen gradvis.

De kliniska experimenten har visat att användningen av 5-10 mg prednisolon har en mycket låg risk för utveckling av biverkningar under den ganska höga antiinflammatoriska aktiviteten. Det kommer dock att hjälpa till att ta bort de viktigaste sjukdomssymptomen och minska risken för utveckling av den maligna tumören i prostatakörteln.

Hur behandlar man kronisk prostatit med prednisolon? Hur länge kan jag ta Prednisolon-tabletter?

Varaktigheten för användningen av Prednisolon-tabletterna bestäms av en typ av prostatit och svårighetsgraden av den inflammatoriska processen. Eftersom detta läkemedel huvudsakligen ordineras under kronisk prostatit föreslår terapeutiska åtgärder en långvarig användning av tabletterna.

Behandling av kronisk prostatit med prednisolon.

Vid kronisk prostatit kan behandlingen med Prednisolon pågå i upp till 90 dagar. Det är den optimala perioden för att stoppa inflammatoriska processer och fixa resultatet. Denna rekommendation är inte en riktlinje att följa, det är bara en expertkommentar från läkare som behandlar prostatit med systemiska kortikosteroider.

Behandlingstiden är beroende av de enskilda faktorerna:

 • Tolerans mot prednisolon;
 • Samtida sjukdomar;
 • Sårbarhet för läkemedlets verkan.
 • Biverkningar.

Vissa män känner förbättring av symtomen den 5: e dagen av behandlingen, och dessa fall berättar om en god känslighet för tabletterna. Ju kortare användning av prednisolon är, desto bättre är det. På detta sätt kommer du att förhindra biverkningar relaterade till användningen av detta läkemedel.

Därför är en varaktighet endast beroende av de erhållna resultaten. Användningen av prednisolon kan gradvis avbrytas när det normala urinutflödet återställs, smärta vid urinering och i prostatakörteln. En annullering av prednisolon bör kontrolleras av urolog som har ordinerat behandlingen, och symtomen på prostatit bör observeras.

Biverkningar av prednisolon.

Många män är rädda för den traditionella hormonbehandlingen av prostatit på grund av möjliga biverkningar. I många fall ger biverkningarna av Prednisolon verkligen obehag och stör behandlingen.

De potentiella biverkningarna av prednisolon är:

 • Ökning av glukosnivån i blodet (tecken på diabetes mellitus).
 • Högt blodtryck;
 • Trötthet, trötthet;
 • Smärta i ögonen till följd av det höga intraokulära trycket.
 • Hög svettighet;
 • Ångest / sömnlöshet.

Dessa symtom uppträder normalt inte vid användning av den förebyggande dosen på 5-10 mg per dag. Ta därför inte höga doser under en längre period. Ta dem endast under förvärringen av sjukdomen.

Den farligaste biverkningen under prostatit är en möjlig ökning av en infektion. Om den inflammatoriska processen har ett infektiöst ursprung kan användningen av prednisolon öka utvecklingen av bakterier på grund av minskad immunitet. För att undvika det ordineras en patient först en antibakteriell terapi och sedan ordineras prednisolon.

En annan bieffekt av prednisolon är en frekvent urinering på natten. Detta symptom kan förväxlas med prostatit-symtomen när en man ofta har behov av att urinera.

Särskilda instruktioner för att ta prednisolon mot prostatit. Kan kronisk prostatit botas?

Tar prednisolon för prostatit.

 • Prednisolon kan orsaka att stenarna bildas eller utsöndras ur njurarna. På grund av prostatit kan det orsaka allvarliga affektioner i urinröret och urinvägarna. Innan du tar tabletterna bör du därför undersöka ultraljud i njuren.
 • Om en man har en hög nivå av glukos i blodet kan användningen av Prednisolon orsaka en förvärring av diabetes mellitus. Denna sjukdom ökar symtomen på prostatit eftersom blodcirkulationen påverkas i prostataområdet.
 • En annullering av prednisolon bör inte ske snabbt. Som alla kortikosteroider bör Prednisolon gradvis stoppas. Standardintervallet mellan minskningen av dosen är 5-7 dagar. Minska inte dosen med mer än 2,5 mg samtidigt.

Att ta höga doser av Prednisolon är det nödvändigt att dela upp den dagliga dosen i 3-4 delar. Dessutom tas större delen av dosen på morgonen och dosen minskas till kvällen. Om man till exempel tar prednisolon i en dos på 40 mg rekommenderas en patient att ta 20 mg på morgonen, 10 mg på eftermiddagen och 10 mg på kvällen.

När behandlingen avbryts avbryts först användningen av Prednisolon.

Hur köper jag Prednisolon online?

För att köpa Prednisolon online, välj en dos och ett antal tabletter du behöver för kontinuerlig behandling. Då kommer du att erbjudas en betalning för Prednisolone online och du ska då ange leveransadressen.

När du köper Prednisolone online garanteras varje kund en konfidentialitet för personuppgifterna och ett säkert skydd av betalningsuppgifterna.

Köp Prednisolon online utan att lämna huset. Paketet kommer att levereras till ditt hus och kuriren ger det till dig. Var uppmärksam på att priserna på Prednisolone online kan vara lägre än priserna på stadens apotek. Om du köper ett stort paket med Prednisolone online kan du få ytterligare rabatt och täcka utgifterna för kurirleveransen av paketet.

Att köpa Prednisolon online kan alla kunder på apoteket få detaljerad information om detta läkemedel och dess farmakologiska egenskaper. Ett samråd med en apotekare på internetapoteket ersätter inte ett besök hos den kvalificerade läkaren men det ger dig en uppfattning om vad Prednisolon är och hur det kan hjälpa i ditt kliniska fall.

«